127. ročník Česká spořitelna Běchovice – Praha silniční běh na 10 km se koná 24. 9. 2023

PROPOZICE ZÁVODU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ročník: 127. (poprvé se závod konal 27. května 1897)
Datum: neděle 24. září 2023
Generální partner: Česká spořitelna
Ocenění Českého atletického svazu: Oficiální mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km
Záštita Českého atletického svazu
Kategorie: mistrovské (ženy, muži, junioři, juniorky), příchozí (ženy, muži), veřejný závod
Kapacita závodu: 3.333 běžců

Kontakt: info@bechovice-praha.cz

START ZÁVODU

13. kilometr ulice Českobrodské v Běchovicích - mapa

CÍL ZÁVODU

křižovatka ulice Koněvova a Za Žižkovskou vozovnou Praha 3

ČASOVÝ POŘAD

11:10 start Mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km (ženy, muži, juniorky, junioři, mistrovská kategorie)

11:20 start Veteráni - muži 70+ a ženy 60+

11:30 start veřejný závod 1. vlna - 1.000 osob

11:40 start veřejný závod 2. vlna - 1.000 osob

11:50 start veřejný závod 3. vlna - 1.000 osob

Startovní vlnu veřejného závodu si účastník volí při přihlášení k závodu. Startovní vlny jsou rozlišeny barvou startovních čísel. Závodník musí startovat pouze ve startovní vlně, kterou si vybral při přihlášení a kterou má vyznačenou na startovním čísle. Pořadatel může odmítnout start závodníka v jiné vlně.

VYHLAŠOVANÉ KATEGORIE

Mistrovství České republiky v silničním běhu na 10 km, po splnění limitů ČAS. Vyhlašování proběhne v prostoru cíle ve 13:00 pro všechny kategorie mistrovské a ve 14:00 pro všechny ostatní kategorie.

Muži mistrovská (pouze registrovaní u ČAS) 2003 a starší

Ženy mistrovská (pouze registrované u ČAS) 2003 a starší

Mistrovská junioři příp. dorostenci 16-19 let (pouze registrovaní u ČAS) 2004-2007
Mistrovská juniorky příp. dorostenky 16-19 let (pouze registrované u ČAS) 2004-2007

Muži příchozí

19 - 34 let (2004–1989)

Muži veteráni

35-39 let (1988 - 1984)

40 - 44 let (1983–1979)

45 - 49 let (1978–1974)

50 - 54 let (1973–1969) Memoriál L. Tesáčka

55 - 59 let (1968–1964)

60 - 64 let (1963–1959)

65 - 69 let (1958–1954)

70 - 74 let (1953–1949)

75 - 79 let (1948–1944)

80 - 84 let (1943–1939)

85 let a starší (1938 a starší)

Ženy příchozí

19 - 34 let (2004–1989)

Ženy veteránky

35 - 39 let (1988–1984)

40 - 44 let (1983–1979)

45 - 49 let (1978–1974)

50 - 54 let (1973–1969)

55 - 59 let (1968–1964)

60 - 64 let (1963–1959)

65 – 69 let (1958–1954)

70 let a starší (1953 a starší)

TÝMOVÁ SOUTĚŽ

Do týmové soutěže se může přihlásit každý běžec při registraci k závodu. Při přihlášení minimálně čtyř běžců z jednoho týmu/firmy/rodiny je možné se registrovat do Týmové soutěže. Není omezen maximální počet členů jednoho týmu. V cíli se sčítají časy čtyř nejrychlejších běžců (nerozlišuje se pohlaví). V týmové soutěži budou vyhlášeny tři nejlepší týmy v cíli, jejichž součet časů čtyř nejrychlejších běžců bude nejnižší. Týmová soutěž neplatí pro mistrovskou soutěž. Pro registraci běžce do týmové soutěže je potřeba nejprve registrovat daný tým v sekci Přihláška a poté zvolit Údaje o týmu. Zde se založí tým a získá se PIN kód. Běžci, kteří se bude chtít registrovat do daného týmu již v přihlášce pouze vepíší název daného týmu a vloží PIN kód a dokončí svou registraci k závodu.

PŘIHLÁŠENÍ NA ZÁVOD

Přihlášení na závod je možné pouze elektronicky vyplněním přihlášky. Registrace je dokončena připsáním platby za startovné na náš bankovní účet nejpozději do sedmi dnů. Poté je závodník uveden na startovní listině závodu. Uhrazené startovné je nevratné. Pokud nedojde po registraci k uhrazení startovného do uvedené lhůty registrace je stornována. Uhrazením platby se rozumí datum připsání platby na účet pořadatele. Přihlášení závodníci do 10. 9. 2023 budou mít startovní číslo se jménem. Pozdější registrace budou mít pouze startovní číslo.

Online registrace končí 22. 9. 2023.

Registrace lze převést na jiného závodníka, nejpozději do 10. 9. 2023 na základě uhrazeného administrativního poplatku 100,- Kč. Pozdější převedení je možno v den závodu na místě za poplatek 200,- Kč (nový závodník se dostaví s newsletterem od původního závodníka do závodní kanceláře a zde bude převod proveden). V odůvodněných případech lze převést registraci do nadcházejícího ročníku 2023 a to nejpozději do 10. 9. 2023. V případě zrušení závodu se startovné převádí na příští rok. V obou případech pište na info@bechovice-praha.cz.

!! Od 23. 9. 2023 je možné se přihlásit pouze na místě v den závodu !!

Přihlášku k mistrovskému závodu podávají oddíly na webové stránce ČAS, a to od pondělí 4. září 2023, uzávěrka přihlášek je v neděli 17. 9. 2023 do 23.59 hod. V kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly. Technický delegát ČAS provede konečnou úpravu startovní listiny. Závodníci v mistrovské kategorii musí splnit stanovený limit ČAS. Přihlášky a propozice k Mistrovství České republiky jsou k dispozici na webových stránkách ČAS.

VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Bude upřesněno.

CENA STARTOVNÉHO

Startovné je určeno podle data podání přihlášky. Pokud se přihlásíte dříve, můžete výrazně ušetřit.

749,- Kč platba do 24. 12. 2022

799,- Kč pro 1. až 1 250. registrovaného

899,- Kč pro 1 251. až 2 500. registrovaného

999,- Kč pro 2 501. až 3 333. registrovaného

1.399,- Kč registrace a platba v závodní kanceláři v den závodu (pokud nebude naplněno startovní pole v počtu 3.333 startujících)

Startovné neplatí muži nad 70 let, ženy nad 60 let (nutné prokázat dokladem totožnosti při vyzvedávání startovního setu).

Startovné provedené on-line je možno uhradit pouze bezhotovostním převodem. V případě registrace na místě v den závodu je možná platba pouze v hotovosti.

Poslední platby budou akceptovány připsáním na bankovní účet 22. září 2023 do 23:59 hod. (NUTNO TEDY PLATIT PLATEBNÍ KARTOU) Poté nebudou další platby přiřazeny a nebude dokončena registrace!


CO ZA STARTOVNÉ DOSTANETE

- startovní číslo se zabudovaných čipem

- jméno na startovním čísle (při registraci do 10. 9. 2023)

- v cíli finisherskou medaili

- dárky od partnerů

- funkční tričko Joma

- občerstvení na 5. km a v cíli

- SMS s cílovým časem

- fotografie z trati

- diplom ke stažení

- převoz věcí ze startu do cíle

- šatny, převlékárny, sprchy


Pro sběratele bude připraven k zakoupení pamětní odznáček v limitované edici.

STARTOVNÍ ČÍSLO

Startovní číslo je potřeba si vyzvednout minimálně 60 minut před startem ve Startovní kanceláři. Startovní číslo obsahuje měřící čip, který se v cíli neodebírá. Každý závodník, který se postaví na start je povinen mít viditelně připnuté startovní číslo na hrudi.

DOPRAVA NA START

Doprava na start je nejvhodnější použitím vlaku do zastávky Praha – Běchovice střed. Zastávka je vzdálena od prostoru startu pouze 3 minuty chůze. Vlaková doprava je v den závodu posílena. Jízdní řád na www.cd.cz.

V prostoru startu i cíle jsou omezené možnosti parkování.

Autobusy MHD jezdí dle nedělního jízdního řádu do 10:00 hod., poté je provoz omezen v zájmu co nejpříjemnějšího průběhu závodu.

Dopravu závodníků na start před závodem pořadatel nezajišťuje. Všem doporučujeme použití vlaku.

ÚSCHOVNA A DOPRAVA ZAVAZADEL

Pořadatel zajišťuje přepravu zavazadel z prostoru startu do cíle. Úschovna zavazadel proběhne prostřednictvím připravených nákladních automobilů, které budou umístěny v prostoru startu. Úschovna zavazadel se uzavírá vždy 5 minut před startem dané vlny. Po uvedeném čase pořadatel nezajišťuje další úschovnu věcí nebo přepravu zavazadel do prostoru cíle. Závodník obdrží barevný náramek s číslem svého zavazadla. V cíli závodník obdrží své zavazadlo na základě předložení náramku s uvedených číslem zavazadla.

Nákladní automobily budou označeny rozsahy čísel dle čísel na páscích a dle barev jednotlivých číselných řad, které závodníci dostanou u úschovny při předání zavazadla. Tato čísla se nevztahují ke startovnímu číslu závodníka. Nezáleží na tom, do kterého nákladního auta si závodník věci uloží. Jednotlivá nákladní auta s věcmi odjíždí ihned po naplnění. V úschovně budou akceptovány pouze uzavřené batohy o rozměrech max. 60x50x30 cm. V úschovně nebudou akceptována zavazadla větších než povolených rozměrů, neuzavíratelná zavazadla či jiné předměty (např. jízdní kolo, koloběžka apod.)

OBČERSTVENÍ

Občerstvovací stanice je umístěna na 5. km. Dále je připravenou občerstvení v cíli.

SPRCHY A ZÁZEMÍ

Na startu jsou k dispozici šatny. V cíli jsou k dispozici šatny, sprchy a bazén v areálu ZŠ Pražačka.

FINANČNÍ ODMĚNA

Finanční odměny jsou vypsány pouze v mistrovských kategoriích.

Muži

1. místo

10 000 Kč

2. místo

8 000 Kč

3. místo

6 000 Kč

4. místo

4 000 Kč

5. místo

2 000 Kč

Ženy

1. místo

10 000 Kč

2. místo

8 000 Kč

3. místo

6 000 Kč

4. místo

4 000 Kč

5. místo

2 000 Kč

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Program vyhlášení výsledků bude upřesněn. Vyhlašování proběhne v prostoru cíle.

Po skončení závodu budou na těchto webových stránkách k dispozici oficiální výsledky.

Partneři závodu

Generální partner
Českého atletického svazu

Oficiální partneři
Českého atletického svazu

Oficiální dodavatelé
Českého atletického svazu

Projekt vznikl
za podpory

Místní partneři
 

Instituce

Kontakty

Sdružení závodů Běchovice (Český atletický svaz, PSK Olymp, Sokol Běchovice)

  1. Za Císařským Mlýnem 1063
  2. Praha 7, 170 00
  3. info@bechovice-praha.cz

Menu