128. ročník Česká spořitelna Běchovice – Praha silniční běh na 10 km se koná 29. 9. 2024

PROPOZICE ZÁVODU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ročník: 128. (poprvé se závod konal 27. května 1897)
Datum: neděle 29. září 2024
Generální partner: Česká spořitelna
Ocenění Českého atletického svazu: Oficiální mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km
Záštita Českého atletického svazu
Kategorie: mistrovské (ženy, muži, junioři, juniorky), příchozí (ženy, muži), veřejný závod
Kapacita závodu: 3.333 běžců

Kontakt: info@bechovice-praha.cz

START ZÁVODU

13. kilometr ulice Českobrodské v Běchovicích - mapa


CÍL ZÁVODU

křižovatka ulice Hartigova a Za Žižkovskou vozovnou Praha 3


ČASOVÝ POŘAD

Bude upřesněn.

VYHLAŠOVANÉ KATEGORIE

Mistrovství České republiky v silničním běhu na 10 km, po splnění limitů ČAS. Vyhlašování proběhne v prostoru cíle ve 13:00 pro všechny kategorie mistrovské a ve 14:00 pro všechny ostatní kategorie.

Muži mistrovská (pouze registrovaní u ČAS) 2004 a starší

Ženy mistrovská (pouze registrované u ČAS) 2004 a starší

Mistrovská junioři příp. dorostenci 16-19 let (pouze registrovaní u ČAS) 2005-2008
Mistrovská juniorky příp. dorostenky 16-19 let (pouze registrované u ČAS) 2005-2008

Muži příchozí

19 - 34 let (2005–1990)

Muži veteráni

35-39 let (1989 - 1985)

40 - 44 let (1984–1980)

45 - 49 let (1979–1975)

50 - 54 let (1974–1970) Memoriál L. Tesáčka

55 - 59 let (1969–1965)

60 - 64 let (1964–1960)

65 - 69 let (1959–1955)

70 - 74 let (1954–1950)

75 - 79 let (1949–1945)

80 - 84 let (1944–1940)

85 let a starší (1939 a starší)

Ženy příchozí

19 - 34 let (2005–1990)

Ženy veteránky

35 - 39 let (1989–1985)

40 - 44 let (1984–1980)

45 - 49 let (1979–1975)

50 - 54 let (1974–1970)

55 - 59 let (1969–1965)

60 - 64 let (1964–1960)

65 – 69 let (1959–1955)

70 let a starší (1954 a starší)

Ze zdravotních důvodů NEDOPORUČUJEME ÚČAST ZÁVODNÍKŮ MLADŠÍCH 18 LET. Jejich účast je možná pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (ke stažení při registraci závodníka), který je nutné odevzdat v závodní kanceláři. Závodníkům mladším 18 let doporučujeme štafetový závod s úseky o délce 1 až 4 kilometry.

TÝMOVÁ SOUTĚŽ

Do týmové soutěže se může přihlásit každý běžec při registraci k závodu. Při přihlášení minimálně čtyř běžců z jednoho týmu/firmy/rodiny je možné se registrovat do Týmové soutěže. Není omezen maximální počet členů jednoho týmu. V cíli se sčítají časy čtyř nejrychlejších běžců (nerozlišuje se pohlaví). V týmové soutěži budou vyhlášeny tři nejlepší týmy v cíli, jejichž součet časů čtyř nejrychlejších běžců bude nejnižší. Týmová soutěž neplatí pro mistrovskou soutěž. Pro registraci běžce do týmové soutěže je potřeba nejprve registrovat daný tým v sekci Přihláška a poté zvolit Údaje o týmu. Zde se založí tým a získá se PIN kód. Běžci, kteří se bude chtít registrovat do daného týmu již v přihlášce pouze vepíší název daného týmu a vloží PIN kód a dokončí svou registraci k závodu.

ŠTAFETY

Vlastní kategorií závodu je štafetový běh. Závod štafet startuje současně se 3. vlnou závodu (11:50 hod). Každá štafeta je složena ze 4 členů, z nichž každý běží předem daný úsek, na který je přihlášen. Trasa závodu je shodná s trasou hlavního závodu na 10 km a je rozdělena do čtyř různě dlouhých úseků:

1. úsek (cca 1 km) – od startu (Běchovice, Českobrodská ulice u patníku č. 13) po autobusovou zastávku „Nádraží Běchovice“

2. úsek (cca 2 km) – od autobusové zastávky „Nádraží Běchovice“ na autobusovou zastávku „Nádraží Dolní Počernice“

3. úsek (cca 4 km) – od autobusové zastávky „Nádraží Dolní Počernice“ po autobusovou zastávku „Pod Táborem“

4. úsek (cca 3 km) – od autobusové zastávky „Pod Táborem“ do cíle (křížení ulic Hartigova a Za Žižkovskou vozovnou)

Předávková místa jsou na trati viditelně označena vlajkou. K předání štafety musí dojít ve vytyčeném předávkovém území o délce cca 10 metrů. Na každém předávkovém místě je k dispozici pitná voda.

Dopravu ze startu na předávková místa a z předávkových míst do cíle zajišťuje pořadatel autobusy, případně mohou účastníci využít dopravu MHD (předávková místa se nacházejí v těsné blízkosti vlakových stanic Praha-Běchovice a Praha-Dolní Počernice a autobusové stanice Pod Táborem). Autobusy odjíždí z místa startu v 11:00 hod a z předávkového místa po proběhnutí všech závodníků. V kategorii štafet se vyhlašují tři nejrychlejší týmy.

Cena startovného za štafetu je 1.900,- Kč.

PŘIHLÁŠENÍ NA ZÁVOD

Přihlášení na závod je možné pouze elektronicky vyplněním přihlášky. Registrace je dokončena připsáním platby za startovné na náš bankovní účet nejpozději do sedmi dnů. Poté je závodník uveden na startovní listině závodu. Uhrazené startovné je nevratné. Pokud nedojde po registraci k uhrazení startovného do uvedené lhůty registrace je stornována. Uhrazením platby se rozumí datum připsání platby na účet pořadatele. Přihlášení závodníci do 10. 9. 2024 budou mít startovní číslo se jménem. Pozdější registrace budou mít pouze startovní číslo.

Online registrace končí 27. 9. 2024.

Registrace lze převést na jiného závodníka, nejpozději do 15. 9. 2024 na základě uhrazeného administrativního poplatku 100,- Kč. Pozdější převedení je možno v den závodu na místě za poplatek 200,- Kč (nový závodník se dostaví s newsletterem od původního závodníka do závodní kanceláře a zde bude převod proveden). V odůvodněných případech lze převést registraci do nadcházejícího ročníku 2024 a to nejpozději do 15. 9. 2024. V případě zrušení závodu se startovné převádí na příští rok. V obou případech pište na info@bechovice-praha.cz.

!! Od 27. 9. 2024 je možné se přihlásit pouze na místě v den závodu !!

Přihlášku k mistrovskému závodu podávají oddíly na webové stránce ČAS. Termíny pro podání přihlášek jsou uvedeny v propozicích MČR na webu www.atletika.cz. V kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly. Technický delegát ČAS provede konečnou úpravu startovní listiny. Závodníci v mistrovské kategorii musí splnit stanovený limit ČAS.

VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Bude upřesněno

CENA STARTOVNÉHO

Startovné je určeno podle data podání přihlášky. Pokud se přihlásíte dříve, můžete výrazně ušetřit.

749,- Kč platba do 24. 12. 2023 (při přihlášení do 31.10.2023 čelenka s motivem závodu ke startovnému zdarma)

799,- Kč pro 1. až 1 250. registrovaného

899,- Kč pro 1 251. až 2 500. registrovaného

999,- Kč pro 2 501. až 3 333. registrovaného

1.299,- Kč registrace a platba v závodní kanceláři v den závodu (pokud nebude naplněno startovní pole v počtu 3.333 startujících)

Muži starší 70 let a ženy starší 60 let mají startovné zdarma.

STARTOVNÍ SET

Startovní set obsahuje startovní číslo s čipem přilepeným na jeho zadní straně, běžecké triko od společnosti Joma s motivem letošního ročníku závodu a dárky od partnerů závodu. Startovní číslo musí být během závodu viditelně umístěno na hrudi. Čip se po závodě nevrací. Za cílovou čárou obdrží všichni běžci, kteří doběhnou do cíle, finišerskou medaili.

JAK SE DOSTAT NA START

Doporučujeme využít pravidelné vlakové dopravy do zastávky "Praha-Běchovice střed", která je vzdálena jen 3 minuty chůze od startu. Autobusy MHD jezdí podle jízdních řádů do 10:00, poté již dochází k uzavírkám silnic.

Nedoporučujeme dopravovat se na start automobilem - možnosti parkování jsou omezené.

ÚSCHOVNA ZAVAZADEL

Úschovu zavazadel a jejich transport ze startu do cíle zajišťuje pořadatel. Úschovna zavazadel se uzavírá vždy 10 minut před startem dané vlny (např. pro startující v 1. vlně veřejného běhu v 11:30 se úschovna uzavírá v 11:20).

Do úschovny je možné dávat pouze uzavřená zavazadla o maximálních rozměrech 60x50x30 cm.

OBČERSTVOVACÍ STANICE

Občerstvovací stanice jsou umístěny na 5. km a v cíli.

VODIČI

V každé ze 3 vln veřejného běhu jsou vodiči označení vlajkou s cílovým časem 45 minut / 50 minut / 55 minut / 60 minut.

ČASOVÉ LIMITY

Vzhledem k uzavírkám trati pro silniční dopravu jsou stanoveny časové limity, do kdy organizátor garantuje trať bez vpuštění osobní automobilové dopravy. Po překročení těchto limitů závodník pokračuje již mimo oficiální závod za plné dopravy a na vlastní nebezpečí:

1. km - 12:00
2. km - 12:08
3. km - 12:20
4. km - 12:28
5. km - 12:36
6. km - 12:44
7. km - 12:52
8. km - 13:00
9. km - 13:08
10. km - 13:20

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Ve startovním prostoru jsou k dispozici převlékárny a toalety.

V cílovém prostoru jsou k dispozici převlékárny, toalety, sprchy a bazén.

VÝSLEDKY

Výsledky budou umístěny na této STRÁNCE


Partneři závodu

Generální partner
Českého atletického svazu

Oficiální partneři
Českého atletického svazu

Oficiální dodavatelé
Českého atletického svazu

Projekt vznikl
za podpory

Místní partneři
 

Instituce

Kontakty

Sdružení závodů Běchovice (Český atletický svaz, PSK Olymp, Sokol Běchovice)

  1. Za Císařským Mlýnem 1063
  2. Praha 7, 170 00
  3. info@bechovice-praha.cz
  4. GDPR informace

Menu