124. ročník Česká spořitelna Běchovice – Praha silniční běh na 10 km se koná 27. 9. 2020

Propozice závodu

Základní informace

Ročník: 124. (poprvé se závod konal 28. května 1897)
Datum: neděle 27. září 2020
Předseda organizačního výboru: Ing.Tomáš Janků
Generální partner: Česká spořitelna
Ocenění Českého atletického svazu: Oficiální mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km
Záštita Českého atletického svazu
Kategorie: mistrovské (ženy, muži, junioři, juniorky), příchozí (ženy, muži)
Kapacita závodu: 3 333 běžců

Kontakt: info@bechovice-praha.cz

Start závodu

13. kilometr ulice Českobrodské v Běchovicích - mapa

LEGENDA: 1 - start, 2 - startovní kancelář (přízemí), 3 - úschovny zavazadel - příjem, 4 - šatny (1. patro), 5 - masáže, WC - toalety, 6 - výdej registrací mistrovské kategorie, [ČD] - vlaková stanice Praha-Běchovice střed, [B] - zastávka MDH, [P] - parkoviště

Cíl závodu

křižovatka ulice Koněvova a Za Žižkovskou vozovnou Praha 3 – mapa

LEGENDA: 1 - cíl, 2 - vyhlášení vítězů, 3 - úschovny zavazadel - výdej (auta s rozsahem čísel a barev stripů), 4 - šatny a sprchy muži, 5 - šatny a sprchy ženy, 6 - ZZS, první pomoc, 7 - občerstvení, 8 - teplý čaj

Časový pořad

 • 11:00 start závodu na in-line bruslích na 5 km
 • 11:30 start Mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km (ženy, muži, juniorky, junioři, mistrovská kategorie)
 • 11:45 start VŠECH příchozích kategorií (všechny kategorie ženy a muži včetně veteránských kategorií)
 • Všechny příchozí kategorie včetně kategorií veteránských v jednom hromadném startu v 11:45 hod. Startovní koridor bude rozřazen do jednotlivých koridorů označených písmeny a barvou dle očekávaného cílového času, který si každý běžec stanoví při registraci k závodu. Pro snadnou orientaci na startu bude barva a číslo koridoru každému běžci vyznačena na startovním čísle.


Vyhlašované kategorie

Mistrovství České republiky v silničním běhu na 10 km, po splnění limitů ČAS.

Vyhlašování proběhne v prostoru cíle ve 12:45 pro všechny kategorie mistrovské a ve 13:30 pro všechny ostatní kategorie.

Muži mistrovská (pouze registrovaní u ČAS) 1999 a starší
Ženy mistrovská (pouze registrované u ČAS) 1999 a starší
Mistrovská junioři příp. dorostenci 16-19 let (pouze registrovaní u ČAS) 2001-2004
Mistrovská juniorky příp. dorostenky 16-19 let (pouze registrované u ČAS) 2001-2004

Muži příchozí

 • 19 - 29 let (2001–1991)
 • 30 - 34 let (1990–1986)
 • 35 - 39 let (1985–1981)

Muži veteráni

 • 40 - 44 let (1980–1976)
 • 45 - 49 let (1975–1971)
 • 50 - 54 let (1970–1966) Memoriál L. Tesáčka
 • 55 - 59 let (1965–1961)
 • 60 - 64 let (1960–1956)
 • 65 - 69 let (1955–1951)
 • 70 - 74 let (1950–1946)
 • 75 - 79 let (1945–1941)
 • 80 let a starší (1940 a starší)

Ženy příchozí

 • 19 - 29 let (2001–1991)

Ženy veteránky

 • 30 - 34 let (1990–1986)
 • 35 - 39 let (1985–1981)
 • 40 - 44 let (1980–1976)
 • 45 - 49 let (1975–1971)
 • 50 - 54 let (1970–1966)
 • 55 - 59 let (1965–1961)
 • 60 - 64 let (1960–1956)
 • 65 – 69 let (1955–1951)
 • 70 let a starší (1950 a starší)

Týmová soutěž

Do týmové soutěže se může přihlásit každý běžec při registraci k závodu. Při přihlášení minimálně čtyř běžců z jednoho týmu/firmy/rodiny je možné se registrovat do Týmové soutěže. Není omezen maximální počet členů jednoho týmu. V cíli se sčítají časy čtyř nejrychlejších běžců (nerozlišuje se pohlaví). V týmové soutěži budou vyhlášeny tři nejlepší týmy v cíli, jejichž součet časů čtyř nejrychlejších běžců bude nejnižší. Týmová soutěž neplatí pro mistrovskou soutěž. Pro registraci běžce do týmové soutěže je potřeba nejprve registrovat daný tým v sekci Přihláška a poté zvolit Údaje o týmu. Zde se založí tým a získá se PIN kód. Běžci, kteří se bude chtít registrovat do daného týmu již v přihlášce pouze vepíší název daného týmu a vloží PIN kód a dokončí svou registraci k závodu.

Přihlášení na závod

Přihlášení na závod je možné pouze elektronicky vyplněním přihlášky. Registrace je dokončena připsáním platby za startovné na náš bankovní účet nejpozději do sedmi dnů. Poté je závodníkovi přiřazeno startovní číslo a je uveden na startovní listině závodu. Uhrazené startovné je nevratné. Pokud nedojde po registraci k uhrazení startovného do uvedené lhůty registrace je stornována. uhrazením platby se rozumí datum připsání platby na účet pořadatele. Registrace nelze převést na jiného závodníka. V odůvodněných případech lze převést registraci do nadcházejícího ročníku 2021 nejpozději do 14. 9. 2020. Přihlášku k mistrovskému závodu podávají oddíly na webové stránce ČAS, a to od pondělí 7. září 2020, uzávěrka přihlášek je v neděli 20. 9. 2020 do 24.00 hod. V kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly. Technický delegát ČAS provede konečnou úpravu startovní listiny. Závodníci v mistrovské kategorii musí splnit stanovený limit ČAS. Přihlášky a propozice k Mistrovství České republiky jsou k dispozici na webových stránkách ČAS.

Vyzvednutí startovních čísel

Startovní číslo je možné si vyzvednout ve dnech 21. – 25. září 2020.

Místo a časy, kde bude možné si vyzvednout startovní sety budou komunikovány do začátku září 2020.
27. září 2020 v den závodu se startovní čísla vydávají ve startovní kanceláři, která je umístěna v areálu staré pošty v Běchovicích od 8:00 hod. Adresa: Areál staré pošty, Za Poštovskou zahradou 516, Praha - Běchovice. Ukončení prezentace v 10:45 hod. pro veřejný závod.

Cena startovného

Startovné je určeno podle data podání přihlášky. Pokud se přihlásíte dříve, můžete výrazně ušetřit.

 • 500 Kč platba do 30. června 2020
 • 700 Kč platba od 1. července 2020 do 14. září 2020
 • 1000 Kč registrace a platba ve startovní kanceláři v den závodu (pokud nebude naplněno startovní pole v počtu 3 333 startujících)
 • Startovné neplatí muži nad 70 let, ženy nad 60 let (nutné prokázat dokladem totožnosti při vyzvedávání startovního setu).

Startovné je nutné uhradit pouze bezhotovostním převodem. V případě registrace v den závodu v závodní kanceláři je možná platba pouze v hotovosti.

Poslední platby budou akceptovány připsáním na bankovní účet 14. září 2020 do 24:00 hod. Poté nebudou další platby přiřazeny a nebude dokončena registrace!

Obsah startovního setu

Startovní set obsahuje startovní číslo včetně měřícího čipu, funkční tričko NIKE, unikátní pamětní odznak 124. ročníku závodu.

Startovní číslo

Startovní číslo je potřeba si vyzvednout minimálně 60 minut před startem ve Startovní kanceláři. Startovní číslo obsahuje měřící čip, který se v cíli neodebírá. Každý závodník, který se postaví na start je povinen mít viditelně připnuté startovní číslo na hrudi.

Doprava na start

Doprava na start je nejvhodnější použitím vlaku do zastávky Praha – Běchovice střed. Zastávka je vzdálena od prostoru startu pouze 3 minuty chůze. Vlaková doprava je v den závodu posílena. Jízdní řád na www.cd.cz.

V prostoru startu i cíle jsou omezené možnosti parkování.

Autobusy MHD jezdí dle nedělního jízdního řádu do 10:00 hod., poté je provoz omezen v zájmu co nejpříjemnějšího průběhu závodu.

Dopravu závodníků z cíle na start pořadatel nezajišťuje. Všem doporučujeme použití vlaku.

Úschovna a doprava zavazadel

Pořadatel zajišťuje přepravu zavazadel z prostoru startu do cíle. Úschovna zavazadel proběhne prostřednictvím připravených nákladních automobilů, které budou umístěny v prostoru startu. Úschovna zavazadel se uzavírá v 11:10 hod. Po uvedeném čase pořadatel nezajišťuje další úschovnu věcí nebo přepravu zavazadel do cíle. Závodník obdrží barevný náramek s číslem svého zavazadla. V cíli závodník obdrží své zavazadlo na základě předložení náramku s uvedeným číslem zavazadla.

Nákladní automobily budou označeny rozsahy čísel dle čísel na páscích a dle barev jednotlivých číselných řad, které účastníci dostanou u úschovny při předání batohu. Tato čísla se nevztahují ke startovnímu číslu účastníka. Nezáleží na tom, do kterého nákladního auta si účastník věci uloží. Jednotlivá nákladní auta s věcmi odjíždí ihned po naplnění. V úschovně budou akceptovány pouze uzavřené batohy o rozměrech max. 60x50x30cm. V úschovně nebudou akceptována zavazadla větších než povolených rozměru, neuzavíratelné zavazadla či jiné předměty jako je kolo apod.

Úschovny pro všechny kategorie příchozí

6 nákladních vozů, 6 barev stripů s číselnou řadou 1-500 pro všechny účastníky se startem v 11:45, auto vždy označeno stejnou barvou která souhlasí s barvou na stripu, číselná řada je pouze pro umístění batohu v autě.

1. nákladní auto, modrá barva, číselná řada 1 – 500 (kapacita 500 ks)

2. nákladní auto, červená barva, číselná řada 1 – 500 (kapacita 500 ks)

3. nákladní auto, zelená barva, číselná řada 1 – 500 (kapacita 500 ks)

4. nákladní auto, žlutá barva, číselná řada 1 – 500 (kapacita 500 ks)

5. nákladní auto, fialová barva, číselná řada 1 – 500 (kapacita 500 ks)

6. nákladní auto, oranžová barva, číselná řada 1 – 500 (kapacita 500 ks)

Úschovny pro všechny kategorie mistrovské

3 dodávka, 3 barvy stripů á 100 ks (nevím přesné číslo startujících) pro účastníky se startem v 11:30, auto vždy označeno stejnou barvou která souhlasí s barvou na stripu, číselná řada je pouze pro umístění batohu v autě

1. dodávka, černá barva, číselná řada 1 – 100 (kapacita 100 ks)

2. dodávka, bílá barva, číselná řada 1 – 100 (kapacita 100 ks)

3. dodávka, hnědá barva, číselná řada 1 – 100 (kapacita 100 ks)

Občerstvení

Občerstvovací stanice je umístěna na 5. km. Dále je připraveno občerstvení v cíli.

Sprchy a zázemí

Na startu jsou k dispozici šatny. V cíli jsou k dispozici šatny, sprchy a bazén v areálu ZŠ Pražačka.

Finanční odměna

Finanční odměny jsou vypsány pouze v mistrovských kategoriích.

Muži

1. místo

10 000 Kč

2. místo

8 000 Kč

3. místo

6 000 Kč

4. místo

4 000 Kč

5. místo

2 000 KčŽeny

1. místo

10 000 Kč

2. místo

8 000 Kč

3. místo

6 000 Kč

4. místo

4 000 Kč

5. místo

2 000 Kč


Vyhlášení výsledků

Vyhlašování proběhne v prostoru cíle ve 12:45 pro všechny kategorie mistrovské a ve 13:30 pro všechny ostatní kategorie.

Po skončení závodu budou na těchto webových stránkách k dispozici oficiální výsledky.

Závod na in-line bruslích

Datum: 27. září 2020
Čas startu: 11:00
Vzdálenost: 5 km
Místo startu: shodný se startem běžeckého závodu
Trasa závodu: totožná s tratí běžeckého závodu
Cíl závodu: 5. kilometr závodu Běchovice - Praha
Registrace: pouze na místě v den závodu od 9:00 hod. v závodní kanceláři
Závodní kancelář: v budově ZŠ Běchovice
Startovné: 100 Kč
Vybavení: helma povinná, chrániče rukou a kolen doporučené
Úschovna zavazadel: v prostoru startu bude přistaveno označené vozidlo, do kterého je možné si uschovat tašky a batohy. Auto odjíždí 5 minut před startem v 10:55. Uschované tašky a batohy budou převezeny do prostoru cíle.

V cíli losování tomboly a občerstvení. Trasa je uzavřena pro automobilovou dopravu.

Partneři závodu

Generální partner
Českého atletického svazu

Oficiální partneři
Českého atletického svazu

Oficiální dodavatelé
Českého atletického svazu

Partneři pořadatele

Instituce

Kontakty

Sdružení závodů Běchovice (Český atletický svaz, PSK Olymp, Sokol Běchovice)

 1. Za Císařským Mlýnem 1063
 2. Praha 7, 170 00
 3. info@bechovice-praha.cz

Menu