121. ročník Česká spořitelna Běchovice – Praha silniční běh na 10 km se uskutečnil 24. září 2017

Propozice závodu

Základní informace

Ročník: 121. (poprvé se závod konal 28. května 1897)
Datum: neděle 24. září 2017
Generální partner: Česká spořitelna
Ocenění Českého atletického svazu: Oficiální mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km
Záštita Českého atletického svazu
Kategorie: mistrovské (ženy, muži, junioři, juniorky), příchozí (ženy, muži)
Kapacita závodu: 3 333 běžců

Start závodu

13. kilometr ulice Českobrodské v Běchovicích - mapa

LEGENDA: 1 - start, 2 - startovní kancelář - budova ZŠ, 3 - úschovny zavazadel - příjem, 4 - šatny, 5 - tejpování, masáže, WC - toalety, B - zastávka MDH, P - parkoviště

Cíl závodu

křižovatka ulice Koněvova a Za Žižkovskou vozovnou Praha 3 – mapa

LEGENDA: 1 - cíl, 2 - vyhlášení vítězů, 3 - úschovny zavazadel - výdej (auta s rozsahem čísel batohů), 4 - šatny a sprchy muži + teplý čaj, 5 - občerstvení, 6 - ZZS, první pomoc, 8 - šatny a sprchy ženy

Časový pořad

 • 10:30 start závodu na in-line bruslích na 5 km
 • 11:30 start Mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km (ženy, muži, juniorky, junioři, mistrovská kategorie)
 • 11:45 start příchozích (všechny kategorie ženy příchozí, ženy veteránky a muži, příchozí kategorie 19–29 let, 30–34 let a 35–39 let)
 • 12:15 start muži příchozí (veteráni všechny kategorie nad 40 let)

Závodník musí vystartovat v čase stanoveném pro danou věkovou kategorii. V případě startu v jiné startovní vlně bude bohužel diskvalifikován. Pro snadnější orientaci závodníků budou startovní čísla jednotlivých startovních vln barevně odlišena.

Vyhlašované kategorie

Mistrovství České republiky v silničním běhu na 10 km, po splnění limitů ČAS.

Muži mistrovská (pouze registrovaní u ČAS) 1997 a starší
Ženy mistrovská (pouze registrované u ČAS) 1997 a starší
Mistrovská junioři příp. dorostenci 16-19 let (pouze registrovaní u ČAS) 1998-2001
Mistrovská juniorky příp. dorostenky 16-19 let (pouze registrované u ČAS) 1998-2001

Muži příchozí

 • 19 - 29 let (1998–1988)
 • 30 - 34 let (1987–1983)
 • 35 - 39 let (1982–1978)

Muži veteráni

 • 40 - 44 let (1977–1973)
 • 45 - 49 let (1972–1968)
 • 50 - 54 let (1967–1963)
 • 55 - 59 let (1962–1958)
 • 60 - 64 let (1957–1953)
 • 65 - 69 let (1952–1948)
 • 70 - 74 let (1947–1943)
 • 75 - 79 let (1942–1938)
 • 80 let a starší (1937 a starší)

Ženy příchozí

 • 19 - 29 let 1998–1988

Ženy veteránky

 • 30 - 34 let (1987–1983)
 • 35 - 39 let (1982–1978)
 • 40 - 44 let (1977–1973)
 • 45 - 49 let (1972–1968)
 • 50 - 54 let (1967–1963)
 • 55 - 59 let (1962–1958)
 • 60 - 64 let (1957–1953)
 • 65 – 69 let (1952–1948)
 • 70 let a starší (1947 a starší)

Týmová soutěž

Do týmové soutěže se může přihlásit každý běžec při registraci k závodu. Při přihlášení minimálně čtyř běžců z jednoho týmu/firmy/rodiny je možné se registrovat do Týmové soutěže. Není omezen maximální počet členů jednoho týmu. V cíli se sčítají časy čtyř nejrychlejších běžců (nerozlišuje se pohlaví). V týmové soutěži budou vyhlášeny tři nejlepší týmy v cíli, jejichž součet časů čtyř nejrychlejších běžců bude nejnižší. Týmová soutěž neplatí pro mistrovskou soutěž. Není rozhodující v jaké vlně běžci startují. Pro registraci běžce do týmové soutěže je potřeba nejprve registrovat daný tým v sekci Přihláška a poté zvolit Údaje o týmu. Zde se založí tým a získá se PIN kód. Běžci, kteří se bude chtít registrovat do daného týmu již v přihlášce pouze vepíší název daného týmu a vloží PIN kód a dokončí svou registraci k závodu.

Přihlášení na závod

Přihlášení na závod je možné pouze elektronicky vyplněním přihlášky. Registrace je dokončena připsáním platby za startovné na náš bankovní účet nejpozději do sedmi dnů. Poté je závodníkovi přiřazeno startovní číslo a je uveden na startovní listině závodu. Uhrazené startovné je nevratné. Pokud nedojde po registraci k uhrazení startovného do uvedené lhůty registrace je stornována. uhrazením platby se rozumí datum připsání platby na účet pořadatele. Registrace nelze převést na jiného závodníka. V odůvodněných případech lze převést registraci do nadcházejícího ročníku 2018 nejpozději do 11. 9. 2017.

Přihlášku k mistrovskému závodu podávají oddíly na webové stránce ČAS, a to od středy 13. září 2017, uzávěrka přihlášek je v úterý 19. 9. 2017 do 24.00 hod. V kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly. Technický delegát ČAS provede konečnou úpravu startovní listiny. Závodníci v mistrovské kategorii musí splnit stanovený limit ČAS. Přihlášky a propozice k Mistrovství České republiky jsou k dispozici na webových stránkách ČAS.

Vyzvednutí startovních čísel

Startovní číslo je možné si vyzvednout ve dnech 18. – 22. září 2017 v obchodě TOP4RUNNING, na adrese Náplavní 2013/1, Praha 2 v čase od 10:00 do 19:00 hodin.

24. září 2017 v den závodu se startovní čísla vydávají ve startovní kanceláři základní školy v Běchovicích od 8:00 hod. (mapa). Ukončení prezentace vždy 60 min před příslušným startem dané kategorie.

Startovní kancelář

Nachází se v základní škole v Běchovicích. Otevřena je od 08:00 hod. v den závodu. Kontaktní osoba: Jitka Matrasová.

Cena startovného

Startovné je určeno podle data podání přihlášky. Pokud se přihlásíte dříve, můžete výrazně ušetřit.

 • 400 Kč platba do 30. června 2017
 • 600 Kč platba od 1. července 2017 do 11. září 2017
 • 800 Kč registrace a platba ve startovní kanceláři v den závodu (pokud nebude naplněno startovní pole v počtu 3 333 startujících)
 • Startovné neplatí muži nad 70 let, ženy nad 60 let (nutné prokázat dokladem totožnosti). Účastníci s více než třiceti starty na závodě Běchovice - Praha mají slevu ze startovného ve výši 50%. O možnost uplatnění slevy je nutné si napsat emailem na: admin@bechovice-praha.cz. Po ověření nároku na slevu vám zašleme slevový kód, prostřednictvím kterého se k závodu registrujete

Startovné je nutné uhradit pouze bezhotovostním převodem. V případě registrace v den závodu v závodní kanceláři je možná platba pouze v hotovosti.

Poslední platby budou akceptovány připsáním na bankovní účet 11. září 2017 do 24:00 hod. Poté nebudou další platby přiřazeny a nebude dokončena registrace!

Obsah startovního setu

Startovní set obsahuje startovní číslo včetně měřícího čipu, funkční tričko NIKE velikosti dle výběru při registraci, unikátní pamětní odznak 121. ročníku závodu.

Startovní číslo

Startovní číslo je potřeba si vyzvednout minimálně 60 minut před startem dané kategorie ve Startovní kanceláři. Startovní číslo obsahuje měřící čip, který se v cíli neodebírá. Každý závodník, který se postaví na start je povinen mít viditelně připnuté startovní číslo na hrudi.

Doprava na start

Doprava na start je nejvhodnější použitím vlaku do zastávky Praha – Běchovice střed. Zastávka je vzdálena od prostoru stratu pouze 3 minuty chůze. Vlaková doprava je v den závodu posílena. Jízdní řád na www.cd.cz.

V prostoru startu i cíle jsou omezené možnosti parkování.

Autobusy MHD jezdí dle nedělního jízdního řádu do 10:00 hod., poté je provoz omezen v zájmu co nejpříjemnějšího průběhu závodu.

Dopravu závodníků z cíle na start pořadatel nezajišťuje. Všem doporučujeme použití vlaku.

Úschovna a doprava zavazadel

Pořadatel zajišťuje přepravu zavazadel z prostoru startu do cíle. Úschovna zavazadel proběhne prostřednictvím připravených nákladních automobilů. Úschovna zavazadel se uzavírá vždy 10 minut před startem dané kategorie. Závodník obdrží náramek s číslem zavazadla. V cíli závodník obdrží své zavazadlo na základě předložení náramku s uvedeným číslem zavazadla.

Nákladní automobily budou označeny rozsahy čísel dle čísel na páscích, které účastníci dostanou u úschovny při předání batohu. Tato čísla se nevztahují ke startovnímu číslu účastníka. Nezáleží na tom, do kterého nákladního auta si účastník věci uloží. Jednotlivá nákladní auta s věcmi odjíždí ihned po naplnění. V úschovně budou akceptovány pouze uzavřené batohy o rozměrech max. 60x50x30cm. V úschovně nebudou akceptována zavazadla větších než povolených rozměru, neuzavíratelné zavazadla či jiné předměty jako je kolo apod.

Občerstvení

Občerstvovací stanice je umístěna na 5. km. Dále je připraveno občerstvení v cíli.

Sprchy a zázemí

Na startu jsou k dispozici šatny. V cíli jsou k dispozici šatny, sprchy a bazén v areálu ZŠ Pražačka.

Finanční odměna

Finanční odměny jsou vypsány pouze v mistrovských kategoriích.

Muži

1. místo

10 000 Kč

2. místo

8 000 Kč

3. místo

6 000 Kč

4. místo

4 000 Kč

5. místo

3 000 Kč

6. místo

2 000 Kč

7. místo

1 500 Kč

8. místo

1 000 Kč

Ženy

1. místo

8 000 Kč

2. místo

6 000 Kč

3. místo

4 000 Kč

4. místo

3 000 Kč

5. místo

2 000 Kč

6. místo

1 000 Kč

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhne od 12:45 hod. a vždy neprodleně po doběhnutí všech běžců dané kategorie.

Po skončení závodu budou na těchto webových stránkách k dispozici oficiální výsledky.

Závod na in-line bruslích

Datum: 24. září 2017
Čas startu: 10:30
Vzdálenost: 5 km
Místo startu: shodný se startem běžeckého závodu
Trasa závodu: totožná s tratí běžeckého závodu
Cíl závodu: 5. kilometr závodu Běchovice - Praha
Registrace: v den závodu od 9:00 hod. v závodní kanceláři
Závodní kancelář: v budově ZŠ Běchovice
Startovné: 100 Kč
Vybavení: helma povinná, chrániče rukou a kolen doporučené
Úschovna zavazadel: v prostoru startu bude přistaveno označené vozidlo, do kterého je možné si uschovat tašky a batohy. Auto odjíždí 5 minut před startem v 10:25. Uschované tašky a batohy budou převezeny do prostoru cíle.

V cíli losování tomboly a občerstvení. Trasa je uzavřena pro automobilovou dopravu.

Kontakt: Ivana Kafková, tel. +420 602 795 085, e-mail:i.kafca@seznam.cz

Partneři závodu

Generální partner
Českého atletického svazu

Oficiální partneři
Českého atletického svazu

Oficiální dodavatelé
Českého atletického svazu

Partner pořadatele

Instituce

Kontakty

Sdružení závodů Běchovice (Český atletický svaz, PSK Olymp, Sokol Běchovice)

 1. Za Císařským Mlýnem 1063
 2. Praha 7, 170 00
 3. info@bechovice-praha.cz

Menu